De Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bestaat uit drie aparte gebouwen waarin drie verschillende musea zijn terug te vinden. Het gaat om K20 Grabbeplatz, K21 Ständehaus en het Schmela Haus. Als een instelling met drie locaties, de Kunstsammlung heeft meer dan 10.000 m² tentoonstellingsruimte oppervlakte tot haar beschikking.

Het museum K20 Grabbeplatz heeft een collectie met kunst uit met name de 20ste eeuw. Er zijn bekende schilderijen te vinden van enkele zeer bekende kuntenaars. Denk bijvoorbeeld aan Paul Klee, Pablo Picasso, Henri Matisse en Piet Mondriaan.Er zijn ongeveer 100 tekeningen en schilderijen van Paul Klee te vinden.

De collectie van de naoorlogse Amerikaanse kunst omvat werken van Jackson Pollock en Frank Stella en door Pop kunstenaars Robert Rauschenberg, Jasper Johns en Andy Warhol; andere hoogtepunten van de collectie zijn werken van Joseph Beuys, Gerhard Richter, Tony Cragg, Emil Schumacher, Sarah Morris, Katharina Fritsch, Nam June Paik, Wolf Vostell en Imi Knoebel.

Het museum K21 Ständehaus heeft een collectie met moderne kunst. Vooral kunst van na 1980 vinden we terug in dit museum. Bekende kunstenaars die we terug kunnen vinden zijn Andreas Gursky, Candida Höfer, Bill Viola en Nam June Paik. Het museum is geopend in het voorjaar van 2002 als een extra locatie van de Kunstsammlung.

Het Schmela Haus maakt deel uit van het staats museum sinds 1971. Het museum zelf is een beschermd monument en sinds het voorjaar van 2011, wordt het Schmela Haus ook weer gebruikt voor tentoonstellingen.