De DASA is Duitslands grootste wereld tentoonstelling. Elk jaar trekt de DASA meer dan 180.000 mensen

De DASA Wereldtentoonstelling in Dortmund presenteert op 13.000 vierkante meter  tentoonstellingsruimte de “Werkende wereld van gisteren , vandaag en morgen” . De DASA informeert het publiek over de wereld van het werk  en de betekenis ervan voor het individu en de samenleving.

De begrippen mens - arbeid – technologie staan op de gevel van de DASA. 

Mensen maken kunst en werk en de technologie beïnvloeden het werk van de mensen. De relatie van deze drie variabelen toont en interpreteert de DASA werkende wereld tentoonstelling.  Er wordt ook veel aandacht besteed aan de menselijke waarden op de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan  gezondheid of waardigheid. DASA brengt de werkende  mens met zijn fysieke, mentale , sociale en culturele vraagstukken in beeld.

De DASA toont ook speciale tentoonstellingen zoals het DASA jeugd congres met informatie voor jongeren onder de 14 jaar. De DASA Symposium Series laat ons de toekomst zien. De DASA is een plek om te ontdekken , denken of eisen .

De DASA presenteert haar werken op een bijzondere manier . Men laat het werk zien door middel van technische objecten in een ongewone combinatie van kunst , verlichting , ruimte scènes of multimedia-ervaringen.